Котли на твърдо гориво

Котелът е с хоризонтално разположен петходов топлообменник, изработен от
висококачествена стомана. Специално разработената конструкция на котела позволява
максимално усвояване на енергията и дълга автономна работа.