Пелетен котел

Пелетни котли

Пелетен котел PyroPell е котел от ново поколение, специално проектиран за изгаряне на пелети с ниско качество. Изключително високите нива на ефективност, които достигат до 90-92% се обуславят от  уникалния му дизайн и функционалност.

Пелетен котел PyroPell е с хоризонтално разположен триходов топлообменник с димогарни тръби, изработен от висококачествена стомана. Специално разработената конструкция на котела позволява максимално усвояване на енергията и дълга автономна работа.

Пелетния Котел PyroPell притежава високо качество на изгаряне и ефективност, което гарантира увеличена продължителност на работа и намалени емисии на вредни вещества в атмосферата. Прецизното управление на горивния процес предотвратява образуването на смолисти отлагания и пълно доизгаряне на летливи частици, което намалява утаяването върху топлообменника на котела и стените на комина. Модерната технология и конструкцията на котела позволяват увеличено времето за работа на котела между спиранията за поддръжка и почистване на топлообменника. Увеличения обем на пепелния депозит на котела позволява на потребителя да го почиства на всеки 7 дни.