7500 Силистра, Индустриална зона „Запад“,     E-mail: office@pyropell.com

Пелетни котли

Пелетен котел PyroPell е котел от ново поколение, специално проектиран за изгаряне на пелети с ниско качество. Благодарение на уникалния си дизайн и функционалност, ефективността на котела достига 90-92%.

Котелът е с хоризонтално разположен триходов топлообменник с димогарни тръби, изработен от висококачествена стомана. Специално разработената конструкция на котела позволява максимално усвояване на енергията и дълга автономна работа.

Пелетния Котел PyroPell постига високо качество на изгаряне и ефективност, с увеличена продължителност на работа, и намалени емисиите на вредни вещества в атмосферата. Прецизното управление на горивния процес предотвратява образуването на смолисти отлагания, пълно доизгаряне на летливи частици, което намалява тяхното утаяване върху топлообменника на котела и стените на комина. Конструкцията на котела позволява увеличено времето за работа на котела между спиранията за поддръжка и почистване на топлообменника . Увеличения обем на  пепелния депозит на котела позволява на потребителя да го почиства на всеки 7 дни.