7500 Силистра, Индустриална зона „Запад“,     E-mail: office@pyropell.com

Пелетни горелки

Серията пелетни горелки PyroPell са горелки от ново поколение, специално проектирани за изгаряне на пелети с ниско качество и намаляване на емисиите на вредни вещества в атмосферата.
Благодарение на уникалния си дизайн и функционалност, ефективността на горелката достига 95-98%.
Горелката притежава автоматична система за почистване на горивната камера, с подвижна скара изработена от неръждаеми елементи
Горивната камера на горелката е снабдена с керамични плочи, които изпълняват както защитна функция, така и ролята на катализатор, което допринася за най-ефективната химическа реакция по време на изгарянето на горивото.
Въздушните отвори вътре в горелката са проектирани за правилното осъществяване на разпределението на въздушния поток към първичния и вторичния въздух, това техническо решение позволява, без допълнителна намеса, да се изгарят горива с различни качества.
Дизайнът на горелката е прост и технологично усъвършенстван, основните модули са лесно сменяеми без използването на специални инструменти.