Пелетни горелки

Серията пелетни горелки PyroPell са горелки от ново поколение, специално проектирани за изгаряне на пелети с ниско качество и намаляване на емисиите на вредни вещества в атмосферата.

Благодарение на уникалния си дизайн и функционалност, ефективността на горелката достига до 95-98%.

Горелката PyroPell притежава автоматична система за почистване на горивната камера с подвижна скара, изработена от неръждаеми елементи

Горивната камера на горелката PyroPell е снабдена с керамични плочи, които изпълняват както защитна функция, така и ролята на катализатор, което допринася за най-ефективната химическа реакция по време на изгарянето на горивото, повишавайки ефективността.

Въздушните отвори вътре в горелката PyroPell са проектирани за правилното осъществяване на разпределението на въздушния поток към първичния и вторичния въздух. Това техническо решение позволява без допълнителна намеса да се изгарят горива с различни качества, което я прави подходяща за всякакви нужди.

Дизайнът на горелката PyroPell е технологично усъвършенстван, така че основните модули да бъдат лесно сменяеми без използване на специални инструменти или да изискват специални умения, което я прави лесна за поддръжка, сервизиране и обслужване.