Топловъздушен генератор

Пелетен Топловъздушен генератор

Пелетният топловъздушен генератор PyroPell е съоръжение от ново поколение, специално проектиран за изгаряне на пелети с ниско качество. Ефективността му е изключително висока, до 90-92%, и е обусловена от уникалния дизайн и функционалност.


Топловъздушният генератор е предназначен за отопление на помещения без изградена отоплителна инсталация, което се осъществява чрез директно издухване на затопления от генератора въздух в помещението. Пелетният топловъздушен генератор PyroPell намира приложение и в отоплението на оранжерии, сушилни за плодове, билки, зърно и др.

Генераторът е с хоризонтално разположен триходов топлообменник с димогарни тръби, изработен от висококачествена стомана. Специално разработената конструкция на генератора позволява максимално усвояване на енергията и дълга автономна работа.

Пелетният топловъздушен генератор PyroPell има редица предимства, тъй като постига високо качество на изгаряне и ефективност, предлага увеличена продължителност на работа и, не на последно място, емисиите на вредни вещества в атмосферата са редуцирани. Прецизното управление на горивния процес предотвратява образуването на смолисти отлагания по вътрешните части, тъй като доизгарянето на летливите частици е пълно, което обуславя намаляването на тяхното утаяване върху топлообменника на генератора и стените на комина. Конструкцията на генератора гарантира увеличаване на времето за работа между спиранията за поддръжка и почистването на топлообменника. Увеличеният обем на пепелния депозит не налага това потребителя да го почиства на всеки 7 дни.