7500 Силистра, Индустриална зона „Запад“,     E-mail: office@pyropell.com

Топловъздушен генератор

Пелетен Топловъздушен генератор

Пелетен Топловъздушен генератор PyroPell е съоръжение от от ново поколение, специално проектиран за изгаряне на пелети с ниско качество. Благодарение на уникалния си дизайн и функционалност, ефективността на генератора достига 90-92%.

Топловъздушен генератор е предназначен за отопление на помещения, без изградена отоплителна инсталация, чрез директно отопление с топъл въздух, издухван от генератора в помещението. Топловъздушния генератор намира приложения и в отоплението на оранжерии, сушилни за плодове, билки и зърно

Генератора  е с хоризонтално разположен триходов топлообменник с димогарни тръби, изработен от висококачествена стомана. Специално разработената конструкция на генератора позволява максимално усвояване на енергията и дълга автономна работа.

Пелетния Топловъздушен генератор PyroPell постига високо качество на изгаряне и ефективност, с увеличена продължителност на работа, и намалени емисиите на вредни вещества в атмосферата. Прецизното управление на горивния процес предотвратява образуването на смолисти отлагания, пълно доизгаряне на летливи частици, което намалява тяхното утаяване върху топлообменника на генератора и стените на комина. Конструкцията на генератора позволява увеличено времето за работа между спиранията за поддръжка и почистване на топлообменника . Увеличения обем на  пепелния депозит на