Разпродажба!

Пелетен котел PyroPell GP 25kW, Горелка с подвижна скара

Пелетен котел PyroPell GP е котел от ново поколение, специално проектиран за изгаряне
на пелети с ниско качество. Изключително високите нива на ефективност, които достигат
до 90-95% се обуславят от уникалния му дизайн и функционалност.
Пелетен котел PyroPell GP разполага със средна камера за изгаряне на дърва и брикети
от слънчогледова люспа, и позволява комбинирана работа с твърди горива и пелети.
Котела е с хоризонтално разположен петходов топлообменник, изработен от
висококачествена стомана. Специално разработената конструкция на котела позволява
максимално усвояване на енергията.
Пелетния Котел PyroPell GP притежава високо качество на изгаряне и ефективност, което
гарантира увеличена продължителност на работа и намалени емисии на вредни вещества
в атмосферата. Прецизното управление на горивния процес предотвратява образуването
на смолисти отлагания и пълно доизгаряне на летливи частици, което намалява
утаяването върху топлообменника на котела и стените на комина. Модерната технология и
конструкцията на котела позволяват увеличено времето за работа на котела между
спиранията за поддръжка и почистване на топлообменника.
Котела разполага с пелетна горелка с подвижна самопочистваща скара, способна за
изгаря слънчогледови пелети, и пелети с ниско качество.

Предимства на пелетния котел PyroPell GP 25kW:
 Многофункционален и енергийно ефективен топлообменник;
 Горелка с подвижна самопочистваща скара;
 Микропроцесорен контролер
 Възможност за използване на слънчогледови пелети;
 Висока ефективност: 90-95%;
 Модерен дизайн и компактност;
 Увеличен период за почистване на пепелния депозит;

5,800.00лв.

Категория:

Характеристики на Пелетен котел PyroPell GP
25kW:
 Мощност на котела: 25kW;
 Отопляема площ на котела: до 150м2; (при височина на помещението до 3м)
 Основно гориво: слънчогледови и дървесни пелети;
 Бункер с размери H=1220мм, B=503мм, L=750мм (височина, ширина, дълбочина)
 Алтернативно гориво: дърва, екобрикети
 Ефективност:90-95%;;
 Необходимо подналягане в комина: 20-30Ра;

 Диаметър на тръбата на комина: 150мм;
 Препоръчителна минимална температура на връщащата вода: 55°C;
 Максимална температура на водата на изхода на котела: 90°C;
 Максимално работно налягане: 0,3Мра;
 Изпитвателно налягане: 0,6MPa;
 Диаметър на свързващите тръби: вход/изход 1 ½”М;
 Консумация на енергия: 80/300W (230V / 50Hz);
 Диаметър на свързващите тръби, вход / изход 1 1/2“
 Габаритни размери на котела H=1395мм, B=500мм, L=655мм (височина, ширина,
дълбочина)
 Тегло на котела – 255кг