Разпродажба!

Пелетен котел PyroPell GP 35kW, Горелка с подвижна скара

Пелетен котел PyroPell GP е котел от ново поколение, специално проектиран за изгаряне
на пелети с ниско качество. Изключително високите нива на ефективност, които достигат
до 90-95% се обуславят от уникалния му дизайн и функционалност.
Пелетен котел PyroPell GP разполага със средна камера за изгаряне на дърва и брикети
от слънчогледова люспа, и позволява комбинирана работа с твърди горива и пелети.
Котела е с хоризонтално разположен петходов топлообменник, изработен от
висококачествена стомана. Специално разработената конструкция на котела позволява
максимално усвояване на енергията.
Пелетния Котел PyroPell GP притежава високо качество на изгаряне и ефективност, което
гарантира увеличена продължителност на работа и намалени емисии на вредни вещества
в атмосферата. Прецизното управление на горивния процес предотвратява образуването
на смолисти отлагания и пълно доизгаряне на летливи частици, което намалява
утаяването върху топлообменника на котела и стените на комина. Модерната технология и
конструкцията на котела позволяват увеличено времето за работа на котела между
спиранията за поддръжка и почистване на топлообменника.
Котела разполага с пелетна горелка с подвижна самопочистваща скара, способна за
изгаря слънчогледови пелети, и пелети с ниско качество.
Предимства на пелетния котел PyroPell GP 35kW:
– Многофункционален и енергийно ефективен топлообменник;
– Горелка с подвижна самопочистваща скара;
– Микропроцесорен контролер
– Възможност за използване на слънчогледови пелети;
– Висока ефективност: 90-95%;
– Модерен дизайн и компактност;
– Увеличен период за почистване на пепелния депозит;

6,200.00лв.

Категория:

Характеристики на Пелетен котел PyroPell GP
35kW:
– Мощност на котела: 35kW;
– Отопляема площ на котела: до 250м2; (при височина на помещението до 3м)
– Основно гориво: слънчогледови и дървесни пелети;
– Бункер с размери H=1220мм, B=503мм, L=750мм (височина, ширина, дълбочина)
– Алтернативно гориво: дърва, екобрикети
– Ефективност:90-95%;;
– Необходимо подналягане в комина: 20-30Ра;

– Диаметър на тръбата на комина: 150мм;
– Препоръчителна минимална температура на връщащата вода: 55°C;
– Максимална температура на водата на изхода на котела: 90°C;
– Максимално работно налягане: 0,3Мра;
– Изпитвателно налягане: 0,6MPa;
– Диаметър на свързващите тръби: вход/изход 1 ½”М;
– Консумация на енергия: 80/300W (230V / 50Hz);
– Диаметър на свързващите тръби, вход / изход 1 1/2“
– Габаритни размери на котела H=1395мм, B=500мм, L=850мм (височина, ширина,
дълбочина)
– Тегло на котела – 270кг