Пелетна горелка PyroPell S 36kW

Пелетна горелка PyroPell S 25-36kW
Серията пелетни горелки PyroPell са горелки от ново поколение, специално проектирани за изгаряне на пелети с ниско качество и намаляване на емисиите на вредни вещества в атмосферата.
Благодарение на уникалния си дизайн и функционалност, ефективността на горелката достига до 95%.
Горелката PyroPell серия S, притежава шнек и бъркалка, за по-ефективно изгаряне на горивото, и за отвеждане на пепелта от горивната скара, горивна камера изработена изцяло от неръждаеми елементи.
Въздушните отвори вътре в горелката PyroPell серия S са проектирани за правилното осъществяване на разпределението на въздушния поток към първичния и вторичния въздух.
Това техническо решение позволява без допълнителна намеса да се изгарят горива с различни качества, което я прави подходяща за всякакви нужди.
Дизайнът на горелката PyroPell е технологично усъвършенстван, така че основните модули да бъдат лесно сменяеми без използване на специални инструменти или да изискват специални умения, което я прави лесна за поддръжка, сервизиране и обслужване.
Предимства на горелките PyroPell:
– Ефективност на изгаряне на горивото: до 95%;
– Съответствие с нормите за екологични емисии;
– Възможност за използване на нискокачествено гориво
– Широк спектър на употреба: при водогрейни котли, топловъздушни генератори, фурни
за печене и др.;
– Лесна поддръжка;
– Лесна инсталация;
– Модерен и функционален дизайн;
– Дистанционно управление;
– Гъвкавост на настройките;
– Достъпна цена;

Пелетната горелка PyroPell S е за водогреен котел и работи с дървесни пелети. Тя разполага
със следните 5 основни предимства:
– Монтаж за по-малко от 2 часа
Дизайнът на горелките е в съответствие с международните стандарти, което позволява да се използва за котли на твърдо гориво на местни и европейски производители, без да се променя конструкцията на котлите. След закупуването на горелката трябва само да се инсталира в котела и да се свърже към бункера за пелети. Процесът на инсталиране отнема не повече от 2 часа.

– Софтуер, който спестява пари
Автоматизацията на горелката е снабдена с PID алгоритъм за регулиране и дава възможност за максимално оптимизиране на горивния процес. Единствено е нужно да се зададе желаната температура и да се посочи вида на горивото, след което автоматиката ще избере оптималния режим на работа и консумация на пелети, за да го поддържа посочените параметри.

– Безопасна работа
Специалните сензори за дим и температура реагират на най-малкото отклонение от нормалната работа, правейки работата на горелката безопасна.

– Устойчивост
Горелката минимизира влиянието си върху околната среда. Горивният процес е така оптимизиран, че при горенето на биомаса (слънчогледови и дървесни пелети) с ниско
съдържание на въглерод, и от възобновяеми енергийни източници, се отделят ниски емисии на димни газове в атмосферата.

2,400.00лв.

 

Характеристики на горелката за пелети:

-Максимална мощност: 36kW
-Минимална мощност: 9kW

-Модулация на мощността: 5-100%;
-Захранващо напрежение: 230V ± 10% / 50Hz;
-Тип гориво: слънчогледови, дървесни пелети; DIN Plus
-Диаметър на пелетите: 6-8 мм;
-Автоматична система за почистване: механична, с разбъркване
-Външен диаметър на захранващ отвор: 65,66 mm;
-Необходимо подналягане в горивната камера на котела: 20Pa;
-Ниво на шум: 55 dB (A);
-Тегло на горелката: 25кг.;
-Максимална консумация на енергия при запалване: 350W;
-Максимална консумация на енергия при работа: 50W;
-Степен на защита: Ip40;